Grass-fed Beef

100% grass-fed. No hormones, no antibiotics.

1/4 Beef Share

$7.95/lb. Avg. 95 lb.

1/8 Beef Share

$8.25/lb. Avg. 50 lb.

Beef Cubes

appox 1 lb of cubed beef
$8.00/lb. Avg. 1 lb.

Beef Heart

1 heart per pk
$3.30/lb. Avg. 3.5 lb.

Beef Liver

1 lb of liver per pk
$6.60/lb. Avg. 1 lb.

Beef Tongue

1 tongue per pk
$6.60/lb. Avg. 2 lb.

Brisket

1 brisket per pk
$11.00/lb. Avg. 3.5 lb.

Chuck Roast

$7.60/lb. Avg. 2 lb.

Filet Mignon

1 steak per pack
$32.75/lb. Avg. 8 oz.

Flat Iron Steak

1 steak per pack
$14.40/lb. Avg. 8 oz.

Ground Beef

1 lb per pk
$8.75/lb. Avg. 1 lb.

Hamburger Patties

1 lb per pk
$9.25/lb. Avg. 1 lb.

London Broil

1 roast
$8.20/lb. Avg. 2.5 lb.

Marrow Bones

2 bones per pk
$6.60/lb. Avg. 2 lb.

NY Strip Steak

1 steak per pk
$19.75/lb. Avg. 1.5 lb.

Oxtail

$6.60/lb. Avg. 1.5 lb.

Ranch Steak

1 steak
$8.75/lb. Avg. 9.6 oz.

Rump Roast

1 roast per pk
$9.80/lb. Avg. 3 lb.

Shank Cross Cut

1 slice per pk
$5.50/lb. Avg. 1.5 lb.

Short Ribs

$8.20/lb. Avg. 2 lb.

Sirloin Steak

1 steak per pk
$16.40/lb. Avg. 1 lb.

Sirloin Tip Roast

1 roast per pk
$9.80/lb. Avg. 3 lb.

Skirt Steak

1 steak
$13.00/lb. Avg. 1.2 lb.

T Bone Steak

1 steak per pk
$23.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Tri Tip Roast

1 Roast
$11.00/lb. Avg. 1.2 lb.